Qui som / Què fem

Projecte col.laboratiu adreçat a lluitar contra l’estigma i la discriminació cap a les persones amb trastorn mental ateses a la Xarxa de Serveis de Salut generals.Finestres de la ment

La percepció que els professionals de salut en tenen sobre la salut mental determina el tracte i la qualitat de tota mena de tractaments a les persones amb trastorn mental. Entre les conductes professionals més danyoses i freqüents per a les persones amb trastorn mental cal destacar:

  • Abstenir-se de fer-se càrrec de l’assistència a la persona amb trastorn mental i centrar-se en buscar altres professionals substituts.
  • Biaix diagnòstic, doncs els símptomes de malestar físic poden ésser interpretats com una mera conseqüència del trastorn mental i/o del seu tractament.
  • Acceleració d’alguns processos de tractament reduint els terminis preestablerts.
  • Expressar el desconfort professional obertament mitjançant l’evitació, el rebuig i l’allunyament de la persona amb trastorn mental.
  • No en fer-se càrrec de les necessitats especials que poden presentar aquests pacients.

De fet, l’estigma que pateixen les persones amb trastorn mental és la principal barreraper a la seva recuperació i benestar.

L’objectiu general del Projecte FINESTRES DE LA MENT és donar a conèixer els comportaments i actituds estigmatitzants més freqüents als propis professionals de salut i compartir amb ells un procés de reflexió i autovaloració sobre la seva pràctica real. Així mateix, es manté un contacte continuat per afavorir canvis en primera persona en la seva pràctica professional diària.

El Projecte FINESTRES DE LA MENT es desenvolupa conjuntament amb l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions Parc de Salut Mar i l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, utilitza metodologia innovadora que facilita el contacte continuat en primera persona amb els professionals de salut i situa la perspectiva i la participació de les persones amb trastorn mental al centre del Projecte.